top of page

Stiftelsen Norges Byggskole har som formål å drive opplæring- og utdanningsvirksomhet rettet mot trebasert industri og øvrig byggenæring. Skolen skal spesielt bidra til økt kompetanse i den trebserte industrien og blant denne industriens kunder.

Medlemmer av Treindustrien og Treteknisk kan løpende sende skriftlig søknad om økonomisk støtte til deltakelse på kompetansehevende tiltak.

hvordan_8_180px.jpg
hvordan_8_180px.jpg
hvordan_8_180px.jpg
bottom of page