top of page

Stiftelsen Norges Byggskole har som formål å
drive opplæring- og utdanningsvirksomhet rettet
mot trebasert industri og øvrig byggenæring.


Skolen skal spesielt bidra til økt kompetanse
i den trebaserte industrien og blant denne
industriens kunder.

 

hvordan_8_180px.jpg
bottom of page