top of page

Medlemmer av Treindustrien og Treteknisk kan løpende sende skriftlig søknad om økonomisk støtte til deltakelse på kompetansehevende tiltak.

bottom of page