top of page

Medlemmer av Treindustrien og Treteknisk
kan løpende sende skriftlig søknad om
økonomisk støtte til deltakelse på
kompetansehevende tiltak.

bottom of page